TISKOVINY

tiskoviny jip vychodoceska

Katalogy

Pro naše zákazníky máme zpracovány specializované katalogy jednotlivých segmentů potravin a nápojů.

Více

Akční letáky

Pro naše zákazníky jsou připraveny velkoobchodní letáky pro gastronomii a maloobchodní letáky, které vychází v měsíčním a 14 denním cyklu. Používejte akční letáky JIP pro Vaše levné a spokojené nakupování.

Více

Magazíny

Pro naše partnery, zákazníky a ostatní vydáváme periodikum zaměřené na kvalitní gastronomii, nové trendy, zboží a vyhlášené podniky v ČR.

Více