O SPOLEČNOSTI

 

JSME NEJVĚTŠÍ ČESKÁ FIRMA PŮSOBÍCÍ V POTRAVINÁCH NA ČESKÉM TRHU.
Patříme do TOP 10 prodejen potravin v České republice.

 

VÝVOJ SKUPINY JIP

JIP byl již od počátku zaměřen na velkoobchodní prodej potravin bez zásadní specifikace prodejního místa (gastronomie, retail, catering). V roce 1996 začala společnost JIP budovat vlastní síť maloobchodních diskontních prodejen po celém území ČR. Tento koncept prodeje byl v daném čase úspěšný a to až do doby nástupu nadnárodních diskontních řetězců. V roce 1998 firma upustila od maloobchodního prodeje a plně se věnovala velkoobchodní činnosti v oblasti komplexní gastronomie. Cílená profilace firmy na trhu, který netrpěl vstupem zahraničních obchodních řetězců, byla správnou volbou a JIP se díky svým výsledkům prodeje stal pro řadu výrobních a dodavatelských firem významným obchodním partnerem v distribuci a zaujal přední místo v prodeji na tuzemském trhu.

Dalším milníkem v obchodní činnosti firmy bylo zahájení koncepce budování prodejen Cash & Carry. Vlajkovou lodí se tak stala velkokapacitní prodejna v Brně s prodejní plochou více než 5 000 m2, která byla otevřena 1. července 2009. Přestože se jednalo o období ekonomické krize, obchodní výsledky jsou dnes velmi dobré a potvrzují naši myšlenku, že tento koncept prodeje může být úspěšný. Prodejna v současnosti registruje více než 30 000 spokojených zákazníků.

Velkoobchodními a později i maloobchodními akvizicemi JIP výrazně navýšil svůj podíl prodeje na nezávislém trhu. Vznikla tak nejen silná nákupní skupina, ale i velkoobchodní a maloobchodní síť s celorepublikovým pokrytím. Díky těmto strategickým krokům dnes JIP může nabídnout svým zákazníkům komplexní sortimentní servis (koloniální zboží, nápoje, non food, drogistické zboží, mražené zboží, čerstvé zboží), spolehlivou a kvalitní logistiku, společný marketing a všechny služby spojené s procesem moderního prodeje. Celá skupina JIP pracuje se společnými komunikačními technologiemi. V rámci své velkoobchodní a maloobchodní činnosti JIP spolupracuje s mnoha významnými tuzemskými a zahraničními společnostmi.


SKUPINA JIP 

Velkoobchodními a později i maloobchodními akvizicemi JIP výrazně navýšil svůj podíl prodeje na nezávislém trhu. Vznikla tak nejen silná nákupní skupina, ale i velkoobchodní a maloobchodní síť s celorepublikovým pokrytím.


VELKOOBCHOD JIP

Skupina JIP zásobuje své zákazníky ze 16 velkoobchodních skladů strategicky rozmístěných po celé České republice. Sklady fungují v režimu řízeného skladového hospodářství, kde se důsledně dbá na dodržování systému HACCP. Distribuce již do druhého dne díky crossdocku.


LOGISTIKA JIP

Skupina JIP je hlavním logistickým a distribučním partnerem společností Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s. a Pivovary Staropramen, s. r. o.
Jsme koncesionářem pro společnost Algida.
Kromě logistických a distribučních služeb poskytujeme i služby spojené s přípravou prodeje.


PRODEJNY SKUPINY JIP

Skupina JIP disponuje třemi typy prodejen, které jsou všechny přístupné veřejnosti.
13 prodejen Cash&Carry
Skupina JIP provozuje 13 prodejen Cash&Carry s celkovou prodejní plochou více než 27 000 m2. Každá z prodejen nabízí zákazníkům z řad podnikatelů i veřejnosti více než 30 000 položek. Podnikatelé mají zvýhodněné ceny díky zákaznické kartě. V současné době prochází síť postupným remodelingem a výstavbou nových prodejen.

23 maloobchodních prodejen
Skupina provozuje v současné době 23 vlastních maloobchodních prodejen. Důraz je kladen na čerstvost potravin a co nejdelší prodejní dobu, dostupnou všem zákazníkům. Pravidelné zavážky čerstvého zboží několikrát denně do každé prodejny, tvoří základ každého maloobchodu skupiny JIP. V současné době prochází síť postupným remodelingem a výstavbou nových prodejen.

140+ prodejen Plus JIP
Frenšízová síť prodejen.

 

Oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb.

Informace týkající se vnitřního oznamovacího systému a ochrany oznamovatelů

podle ustanovení
§ 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“)

Více

Operační program Zaměstnanost

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců JIP Východočeská registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004634, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Více